Privacy

Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik zorg dat de privacy van mijn cliënten gewaarborgd is en blijft. Vertrouwen is tenslotte onmisbaar voor een geslaagd coachingstraject. Hier kunt u lezen welk beleid ik hiertoe hanteer.

Gebruik van mijn diensten

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van tevoren expliciet uw toestemming hiervoor heb verkregen. Door gebruik te maken van mijn diensten en/of deze website accepteert u mijn privacybeleid. Gaat u niet akkoord of heeft u nog vragen, neem dan persoonlijk contact met me op.

Wanneer u zich via uw werkgever of privé aanmeldt voor een coachtraject, adviestraject, training of het ontvangen van een editie van mijn blog zal ik u vragen om mij een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens heb ik nodig om de door u aan mij gevraagde dienst uit te kunnen voeren.

Opslag van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde computers van mijn bedrijf en op servers van het hostingbureau waar ik al jarenlang mijn website en emailservices heb ondergebracht.

Tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat (zoals bijvoorbeeld bij het overleggen van mijn offertes en facturen aan mijn accountant ten behoeve van de belastingaangifte), zal ik uw gegevens niet delen met derden of combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. De gegevens opgenomen in mijn boekhouding worden conform de wettelijk geldende verplichting gedurende 7 jaar door mij bewaard.

Indien een cliënt hier om vraagt, bied ik de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van de persoonlijke informatie die aan mij is verstrekt.

Om welke gegevens gaat het?

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum, bedrijfsnaam, functietitel, data van coachgesprekken of trainingen (nodig voor intake en facturatie).

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik deze berichten en uw e-mailadres bewaar, ten einde de door u aan mij gevraagde dienst uit te kunnen voeren. Soms vraag ik u aanvullend naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken goed te kunnen beantwoorden.

Vanwege het per definitie vertrouwelijke karakter van mijn dienstverlening, worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers, tenzij dit expliciet en met toestemming van betreffende cliënt zo is afgesproken. Wanneer er gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de coachcliënt over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Deze website en cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Als u vragen of feedback heeft over mijn privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen via email marielle@oerpad.com of telefonisch via 06-20361327.