Coaching

Je eigen antwoord

We zijn met zijn allen voortdurend aan zet om een eigen antwoord te geven op alles wat er in ons leven speelt, want niemand anders kan voor jou je werk doen of jouw leven leiden. Meestal gaat dit helemaal vanzelf, maar soms zit je met vragen waarbij je gewoon wel wat hulp kan gebruiken van een professional.

Als coach zet ik mijn ervaring, expertise en persoonlijke kwaliteiten in om te waarborgen dat het werken aan jouw vraag richting krijgt en tot resultaten leidt. Ik oordeel niet en luister met aandacht naar jouw verhaal. Hierdoor komen dwarsverbanden, patronen en overtuigingen naar de oppervlakte die gewoonlijk buiten beeld blijven. Dit geeft inzicht en concrete aanknopingspunten voor verandering en groei. Bovendien creëer je zo de ruimte om stil te staan bij wat er in jou leeft om vervolgens van daaruit stappen voorwaarts te zetten die bij jou passen.

Mensgerichtheid en resultaatgerichtheid gaan bij mij hand in hand. Ik hecht aan onderling vertrouwen en wil je inspireren in het (her)ontdekken van je eigen mogelijkheden. Van jou vraag ik dat je bereid bent aan je zelf te werken en op tafel wilt leggen wat relevant is voor het beantwoorden van jouw vraag.

Ik raad je aan om via deze site mijn blog ‘Brandstof voor je Brein’ eens te lezen. Voel je welkom als je me iets wilt vragen of als je een afspraak wilt maken voor een intake gesprek.