Traject

Intake

Een traject start met een intakegesprek van een uur, waarin we jouw coachvraag zo concreet mogelijk maken en bekijken of een coachingstraject in mijn praktijk voor jou de beste manier is om aan deze vraag te werken. Op basis van deze intake maak ik een offerte die duidelijkheid geeft over de coachvraag die centraal staat, de te volgen aanpak, het gewenste resultaat en de bijbehorende kosten. Voor een intakegesprek breng ik 50 euro in rekening.

Traject

Afhankelijk van je vraag volgen na de intake gemiddeld zo’n 6 á 8 gesprekken van 1,5 uur. Ik toets onderweg of het gewenste resultaat in zicht komt en sluit ieder traject af met een evaluatiegesprek (indien gewenst in een driegesprek met de leidinggevende). Heb je geen behoefte aan een traject, maar aan een losse sessie, dan kan dat ook. 

Tarieven

Ik hanteer voor mensen die mij privé betalen een tarief van 100 euro per gesprek. Voor mensen die een werkgever hebben die dit financiert breng ik 200 euro per gesprek in rekening. 

Vergoedingsmogelijkheden

Voor het vergoed krijgen van de kosten van een traject bestaan meerdere mogelijkheden. Kijk hieronder welke optie eventueel voor jou van toepassing zou kunnen zijn.

Via je werkgever

Bedrijven reserveren vaak voor iedere medewerker jaarlijks een apart opleidingsbudget. Informeer bij je leidinggevende of bij de afdeling HRM naar de mogelijkheden.

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter in goed overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten voor coaching te vergoeden. Bijvoorbeeld in het kader van preventie van burn-out en langdurig ziekteverzuim. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of met de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan wel gericht zijn op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Voor ZZP’ers zijn de kosten voor coaching aftrekbaar als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt kan je bij het UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV bijvoorbeeld een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Hiermee stelt het UWV budget beschikbaar waarmee jij je traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.